галерия

В студиото със звезди

Не случайно се казва „звезден миг“, а не „звездно време“. А, „мигът“ може да е толкова пълноценен, че да освети цялото останало време. Не подценявайте „мигът“ от времето! Той трае колкото едно „миг“ване,  а животът ни е низ от мигове.

Калина Стефанова-автор


Водещ на събития

Когато хората са отделили време за събитие, нямаш никакво право да им губиш времето с празни приказки. И в живота е така. „Празното“ е най-неприятния „крадец на време“. Отговорността на зрителя за това, е не по-малка, отколкото на представящите. Избирайте внимателно на какво сте зрител!