Времето е нещо, което даваме или взимаме, спестяваме или харчим, прекарваме, пазим, прахосваме, убиваме, губим…

Умения и стратегии за партньорство с Времето
 
Недостигът на време е често срещано явление днес. Основната цел, която сме си поставили, подготвяйки лекция и практически семинар по темата, е да предложим информация, която дава възможност да потърсите своите специфични причини за недостиг на време, както и да изследвате своите специфични ресурси за справяне със затрудненията, които изпитвате при управление на времето си.
 
Задаваме ви въпроса “В какви взаимоотношения сте с Времето?“, защото универсалните съвети, планове и стратегии са твърде универсални, докато всеки от нас има своите характерни особености и се нуждае и от свой личен подход за постигане на удовлетворително партньорство с Времето.