Партньорство с времето е напълно възможно, ако потърсим своите уникални отговори на въпроса „как?“.
 
Темата за партньорството е всъщност и темата за възможността всеки да намери своя личен път от неудовлетвореност до пълноценното оползотворяване на ресурса „време“, който за разлика от много други ресурси на планетата, е разпределен поравно между всички.
 
Днес успешната реализация в живота се свързва освен с коефициента на интелигентност (IQ), също така и с емоционалната интелигентност (EQ), която включва управление на емоциите, управление на стреса, управление на времето и т.н. Успешността е истински привлекателна само в нейната цялост, включваща както видимите постижения, така и вътрешната удовлетвореност. Подобно на равностойното разпределение на времето, концепцията за Емоционалната интелигентност дава възможност за равностойни възможности на всеки човек, независимо от неговите наследствени и социални предпоставки, да развие свои умения за постигане на личностна удовлетвореност.