ЗА КОГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЛЕКЦИЯТА И ПРАКТИЧЕСКИЯ СЕМИНАР
За всеки активен човек, който изпитва недостиг на време, и е готов да изследва както своите причини, така и своите ресурси, разширявайки хоризонта на уменията си в търсенето на партньорство с Времето.
Лекцията ще е в класически презентационен формат, за онези, които предпочитат да бъдат само слушатели, избирайки повече рационалния подход и самостоятелния анализ. Ще включва теория, примери, обяснения, насоки за откриване на личните предпоставки и съответстващ подбор на индивидуални умения и стратегии за ефективно управление на времето.
Практическият семинар ще е в интерактивен групов формат, за онези, които предпочитат да бъдат преки участници, избират повече емоционалния подход и учене чрез преживяване. Ще включва практически упражнения, анализ на индивидуалните предпоставки и примери за прилагане на умения и стратегии за удовлетворително управление на времето.
Двете събития могат да бъдат посетени както заедно, така и поотделно. Информацията, примерите и упражненията са съобразени и разпределени така, че да няма повторения.