Бианка Йовова

Изследовател, партньор, мечтател.

Изследвам в полето на психологията, приоритетно в областта на стратегиите за справяне със стреса, управление на емоциите и личностната мотивация.

Партнирам в психотерапия, популяризирайки я като метод за справяне със симптоми без физиологичен произход, за подобряване на хронични здравословни състояния и за постигане на пълноценен живот с тях.

Мечтая и практикувам психотерапевтичната работа като начин за повишаване на личностната удовлетвореност и реализация в живота.

Избирам индивидуален подход, както в краткосрочните консултативни срещи, така и в дългосрочната си практика. Поставям акцент върху себе опознаването, чрез изучаване на връзката между емоции, чувства, мисли, тяло и поведение. Осъзнаването на вътрешните процеси и как те определят здравето и удовлетвореността, дава практически възможности за повишаване качеството на живот.