Заповядайте на нашите събития, да потърсим заедно и в партньорство отговори

Партньори или противници? Обединете усилия с Времето, като съчетаете рационалния и емоционалния подход, за да развиете свои индивидуални, практически умения за управление на времето.

Кога ?

лекция на 31 май 2018 г. от 19 до 21 часа и практически семинар на 3 юни 2018 г. от 14 до 17 часа, Съдържанието е разпределено така, че да можете да посетите двете събития заедно или поотделно.

Къде ?

в SOHO,

ул. Искър № 4,

София

Защо ?