Калина не губи връзката с природата и естественото