Умения и стратегии за партньорство с Времето

Умения и стратегии за партньорство с Времето
Недостигът на време е често срещано явление днес. Основната цел, която сме си поставили, подготвяйки лекция и практически семинар по темата, е да предложим информация, която дава възможност да потърсите своите специфични причини за недостиг на време, както и да изследвате своите специфични ресурси за справяне със затрудненията, които изпитвате при управление на времето си.
Задаваме ви въпроса “В какви взаимоотношения сте с Времето?“, защото универсалните съвети, планове и стратегии са твърде универсални, докато всеки от нас има своите характерни особености и се нуждае и от свой личен подход за постигане на удовлетворително партньорство с Времето.
Партньорство с времето е напълно възможно, ако потърсим своите уникални отговори на въпроса „как?“.
Темата за партньорството е всъщност и темата за възможността всеки да намери своя личен път от неудовлетвореност до пълноценното оползотворяване на ресурса „време“, който за разлика от много други ресурси на планетата, е разпределен поравно между всички.
Днес успешната реализация в живота се свързва освен с коефициента на интелигентност (IQ), също така и с емоционалната интелигентност (EQ), която включва управление на емоциите, управление на стреса, управление на времето и т.н. Успешността е истински привлекателна само в нейната цялост, включваща както видимите постижения, така и вътрешната удовлетвореност. Подобно на равностойното разпределение на времето, концепцията за Емоционалната интелигентност дава възможност за равностойни възможности на всеки човек, независимо от неговите наследствени и социални предпоставки, да развие свои умения за постигане на личностна удовлетвореност.
ЗА КОГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЛЕКЦИЯТА И ПРАКТИЧЕСКИЯ СЕМИНАР
За всеки активен човек, който изпитва недостиг на време, и е готов да изследва както своите причини, така и своите ресурси, разширявайки хоризонта на уменията си в търсенето на партньорство с Времето.
Лекцията ще е в класически презентационен формат, за онези, които предпочитат да бъдат само слушатели, избирайки повече рационалния подход и самостоятелния анализ. Ще включва теория, примери, обяснения, насоки за откриване на личните предпоставки и съответстващ подбор на индивидуални умения и стратегии за ефективно управление на времето.
Практическият семинар ще е в интерактивен групов формат, за онези, които предпочитат да бъдат преки участници, избират повече емоционалния подход и учене чрез преживяване. Ще включва практически упражнения, анализ на индивидуалните предпоставки и примери за прилагане на умения и стратегии за удовлетворително управление на времето.
Двете събития могат да бъдат посетени както заедно, така и поотделно. Информацията, примерите и упражненията са съобразени и разпределени така, че да няма повторения.
ЗА ВОДЕЩИТЕ
Калина Стефанова е радиоводещ, професионалист в успешната комуникация, треньор по емоционална и говорно-гласова интелигентност.
Прочетете повече тук – https://tobekalina.com/
Бианка Йовова е психолог, психотерапевт и треньор по емоционална интелигентност. Консултант в областта на стратегии за справяне със стреса.
Прочетете повече тук – http://biankayovova.com/
КОНТАКТИ
Калина Стефанова – kalina@tobekalina.com
Бианка Йовова – boconsult@gmail.com

Leave a Comment