Познавам Калина от телевизията и радиото. Когато научих, че се занимава и с обучения и консултации по емоционална интелигентност и публично говорене, много се зарадвах, защото винаги съм искал да намеря човек като нея, с опит, образован, интелигентен, модерен и земен, не просто шоу. От такъв човек можеш да научиш наистина много за комуникацията помежду ни, а и публично. Тя е мъдра и с голямо сърце. Бих препоръчал работата с нея както на отделни хора, така и на големи компании, които искат да развиват бизнеса си в добра среда на общуване.