Работата ми с Калина е преживяване, което свързвам с чувството за лекота и радост. Много фино и елегантно създава пространство, в което се усещам свободна да изразя себе си, емоциите си, предизвикателните за мен ситуации. Доверието, ентусиазма, прилива на сили и увереност, че имам всички ресурси да се справя със затрудненията, е само част от въздействието на нашите срещи. Прекрасно е, че  те има, Калина и ти благодаря, че всеки път намираме заедно ключ, с който отварям много важни врати в живота ми